e-teczki

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie rewolucyjne zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej. Pracodawcy mają wybór pomiędzy prowadzeniem akt w formie papierowej lub elektronicznej. Dokumentacja pracownicza prowadzona w formie elektronicznej stała się równoważna z dokumentacją w wersji papierowej.
Przepisy o elektronicznej dokumentacji pracowniczej to konsekwencja coraz większego stopnia cyfryzacji w przedsiębiorstwach. Po działach sprzedaży czy księgowości nadszedł czas na digitalizację procesów w działach kadr.
https://www.enova.pl/eteczki-ebook/

Galaktyka zmian – najważniejsze przepisy 2019

https://www.enova.pl/zmiany-w-przepisach-2019/

RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) osobowych będzie obowiązywało od drugiej połowy maja. Na zmiany w przepisach powinny być gotowe przede wszystkim przedsiębiorstwa przetwarzające dane osobowe. Spełnienie licznych wymogów prawnych nie będzie możliwe bez wykorzystania oprogramowania dostosowanego do RODO. Systemy informatyczne wspierają organizacje w przetwarzaniu danych osobowych. Na początku kwietnia, producent systemu enova365 opublikował nową wersję 14.3, która odpowiada na nowe potrzeby ochrony danych. Zmiany wskazane poniżej zostały wprowadzone w enova365 w celu dostosowywania do wymogów ochrony danych osobowych. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, jak sama nazwa wskazuje skupia się na zbiorach danych osobowych przetwarzanych przez firmy, ale też na sposobie ich należytej ochrony. W uproszczeniu, dane możemy podzielić na dwa obszary – informacje, które dotyczą pracowników przedsiębiorstwa oraz dane Klientów (osób fizycznych, B2B). Takie dane są przechowywane przez praktycznie każde przedsiębiorstwo na terenie Unii Europejskiej. Często, informacje gromadzone są w systemach IT, które mogą być pomocne w przygotowaniach do RODO, pod warunkiem, że zostaną dostosowane do zmieniającego się ustawodawstwa.
Producent enova365, jako lider w zakresie dostosowania oprogramowania do wymogów polskiego prawa udostępnił swoim Klientom aktualizację oprogramowania. W kwietniowej wersji 14.3 zostały wprowadzone zmiany pozwalające na spełnienie wymogów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. W najczęściej używanych obszarach tematycznych systemu: kadry płace i HR, CRM księgowość czy handel, zaktualizowane zostały rejestry zgód w dedykowanej zakładce: ochrona danych osobowych.

Mechanizm podzielonej płatności (split payment)

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności to kolejny element uszczelnienia podatku od towarów i usług VAT. Zgodnie z założeniem płatność za nabyte towary czy usługi dzielona będzie na dwie części: pierwsza – odpowiadająca wartości sprzedaży netto odprowadzana jest na rachunek bankowy dostawcy druga – odpowiadająca kwocie podatku VAT trafia na specjalne subkonto dostawcy – rachunek VAT. Według projektu Metoda podzielonej płatności (z ang. split payment) ma wejść w życie 1 lipca 2018 r. Stosowanie tej metody płatności ma być dobrowolne. Choć za obsługę podzielnej płatności odpowiadać będą systemy bankowe, odpowiednich zmian wymagać będą systemy używane do rozliczeń między innymi dostosowanie mechanizmów obsługi faktur czy zleceń przelewów. W enova365 wszystkie wymagane zmiany zostaną dostarczone użytkownikom w ramach pakietu aktualizacji.